ifs

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO

Vanuit onze missie en visie wil IFS verantwoordelijkheid nemen richting mens en milieu en onze directe leefomgeving. Wij voeren hierin een actief beleid. Naast het zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en het investeren in hun persoonlijke groei, voeren we een actief beleid in het zo veel mogelijk beperken van onze ecologische voetafdruk. Onze inspanningen lopen hierin uiteen van verregaande digitalisering (minder printen) en afval scheiding tot een investering in zonnepanelen op ons bedrijfspand en elektrische voertuigen waar mogelijk.

PEOPLE

Naast het hebben van plezier en een fijne werksfeer in ons werk bij IFS vinden we het belangrijk om iedereen een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Onze werkomgeving voldoet aan alle eisen die volgens het VCA certificaat noodzakelijk zijn. Om een bijdrage te leveren aan de opleiding van jongeren in de regio, heeft IFS ieder jaar een aantal stagiairs in dienst. Deze stagiairs doen praktijkervaring op en worden persoonlijk begeleid door een eigen begeleider.

MENSENRECHTEN

Door medewerkers van IFS wordt altijd respectvol gesproken over klanten, relaties en collega’s, ongeacht hun afkomst, taal, religie, geslacht, huidskleur, maatschappelijke achtergrond of seksuele voorkeur. Discriminatie, op welke basis dan ook, wordt niet getolereerd. IFS waakt ervoor dat er geen overtredingen worden gedaan op de reguliere arbeidsrechten.

INTEGRITEIT

In de omgang met relaties vinden wij het belangrijk om integer te handelen. Als betrouwbare partner mag u van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met alle informatie (AVG) en respecteren de privacy van al onze relaties. Medewerkers mogen geen giften in geld of natura accepteren, dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Uitnodigingen voor het persoonlijk bijwonen van evenementen, lunches of diners gaan altijd in overleg en na akkoord van de directie van IFS. Collega’s gaan onderling respectvol met elkaar om en maken geen misbruik van hun posities binnen ons bedrijf.

PEOPLE

Naast het hebben van plezier en een fijne werksfeer in ons werk bij IFS vinden we het belangrijk om iedereen een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Onze werkomgeving voldoet aan alle eisen die volgens het VCA certificaat noodzakelijk zijn. Om een bijdrage te leveren aan de opleiding van jongeren in de regio, heeft IFS ieder jaar een aantal stagiairs in dienst. Deze stagiairs doen praktijkervaring op en worden persoonlijk begeleid door een eigen begeleider.

INTEGRITEIT

MENSENRECHTEN

Door medewerkers van IFS wordt altijd respectvol gesproken over klanten, relaties en collega’s, ongeacht hun afkomst, taal, religie, geslacht, huidskleur, maatschappelijke achtergrond of seksuele voorkeur. Discriminatie, op welke basis dan ook, wordt niet getolereerd. IFS waakt ervoor dat er geen overtredingen worden gedaan op de reguliere arbeidsrechten.

PLANET

Naast de sociale verantwoordelijkheden, draagt IFS zorg voor het minimaliseren van milieuvervuiling door toedoen van de organisatie. Om deze verantwoordelijkheid te handhaven, wordt een aantal preventieve maatregelen nagestreefd:

Scheiding van bedrijfsafval
• Terugdringen van bedrijfsafval door verpakkingsmateriaal te minimaliseren en waar mogelijk hergebruik van verpakkingsmateriaal
• Zo veel mogelijk gebruik maken van recyclebaar materiaal
• Fair Business Nastreven van paperless office
• Printergebruik terugdringen
• Het ‘nieuwe werken’ waar mogelijk toepassen
• Gebruik van Openbaar Vervoer en fietsverkeer bij medewerkers aanmoedigen

PROFIT

IFS sponsort met regelmaat projecten die goed passen bij de eigen bedrijfs-identiteit en waakt er voor dat de sponsoring is de meest zuivere vorm plaatsvindt.

Niet in de laatste plaats draagt IFS zorg voor haar omgeving door een deel van de winst duurzaam te investeren. Zo wordt er geïnvesteerd in de verduurzaming van bedrijfsprocessen door te kiezen voor apparatuur voor de lange termijn en om bedrijfsafval terug te dringen. Ook wordt er geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur om het energieverbruik te reduceren. IFS sponsort met regelmaat projecten die goed passen bij de eigen bedrijfs-identiteit en waakt er voor dat de sponsoring is de meest zuivere vorm plaatsvindt.

Daarbij heeft ons beleid een positief effect op onze reputatie bij shareholders, klanten en (potentiële) werknemers. Dit blijkt uit de loyaliteit van onze klanten en het lage verloop van onze eigen mensen.

Keep calm
and let the technician
handle it